Nakupte do 4. března výhodně se zlevněnými cenami. Kromě toho 10% slevový kód izdrav10 na všechny nezlevněné produkty.

Potřebujete pomoci? Zavolejte nám
+421 911 717 966
(Po - Pá: 9:00 - 17:00)

Jak postupovat při reklamaci

1. Poškození zboží při přepravě
Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno v krabici a přelepeno páskou. Při přebírání zboží vždy zkontrolujte stav obalu a v případě poškození obalu, zkontrolujte zboží. Pokud zjistíte mechanické poškození zboží, zboží nepřebírejte, ale sepište s řidičem protokol o škodě. Řidič zboží doručí zpět a vy zároveň vyplňte na naší stránce reklamační formulář. Pokud zjistíte mechanické poškození zapříčiněné přepravou až po rozbalení zboží, případně při prvním použití (do 3 dnů od doručení), okamžitě nám tuto skutečnost nahlaste. Později nebude reklamace mechanického poškození zapříčiněného přepravou uznána.

2. Uplatnění reklamace během záruční doby
Pokud zjistíte vadu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace během záruční doby, vyplňte reklamační formulář a počkejte na pokyny jak postupovat. V případě pokynů s doručením na naši adresu je třeba, abyste zboží doručili čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení včetně manuálů a záručního listu nebo faktury na naši adresu. Doručit zboží k nám můžete prostřednictvím České pošty. Zboží zašlete jako balíček na naši adresu a nezapomeňte jej pojistit. Neposílejte zboží na dobírku.

Igor Vlk-soukromá firma, Na Papiereň 317/39, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom

Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), doručte nám originál účtovný doklad.
Pri väčšom tovare, ktorý je komplikované zaslať prostredníctvom pošty môžete využiť kuriérsku službu. Túto možnosť zvoľte v reklamačnom formulári, prepravu kuriérom zabezpečíme na základe vami vyplneného reklamačného formuláru. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na ezdrav.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje produktového manažéra pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

* Na zboží prodané ode dne 01. 04. 2004 platí zákonná záruční doba 24 měsíců.
* Prodávající je povinen vydat spotřebiteli doklad o reklamaci ao způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, nevyhoví-li reklamaci na místě a v celém rozsahu.
* Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.
* Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
* Spotřebitel má právo, aby byla jeho reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni převzetí věci prodávajícím. V případě, že prodávající tuto zákonnou lhůtu nedodrží, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda bude požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz (§ 623 OZ).
* Při odstranitelné vadě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Prodávající může vždy namísto odstranění vady (opravy) vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
* Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz). Záleží jen na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
* V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda uplatní právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
Totéž právo má i tehdy, pokud se stejná vada, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne v záruční době potřetí.
* Vady, které se sice odstranit nedají, ale nebrání řádnému užívání věci v takových případech má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny. Výše slevy je věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
* Při uplatnění reklamace je třeba předložit záruční list nebo doklad o koupi.
* Spotřebitel nemá dále používat věc, na které zjistil vadu.
* Opotřebování charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu.

Všechna práva vyhrazena © Igor Vlk - soukromá firma 2016 - 2022
envelopephone-handsetlocationclockcross